Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ

( ΕΤΧΥ / ΟΛΠ )
Πειραιάς 21-01-2010

ΠΡΟΣ : Όλα τα Μέλη της ΕΤΧΥ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε για να διεξάγει τις αρχαιρεσίες ανάδειξης αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά (Ε.Κ.Π) αποφάσισε οι εκλογές να γίνουν την Πέμπτη 28-01-2010 και από ώρα 07:30 έως 18:00 σε αίθουσα στα γραφεία της ΕΤΧΥ (Κτήριο Μηχανογράφησης).

Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 25/01/2010 και μέχρι ώρα 14:00 στα γραφεία της Ένωσής μας.


Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ