Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ. Σ ΤΗΣ ΟΜΥΛΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ/ΟΜΥΛΕΤο Δ. Σ. της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας ( ΟΜ. Υ. Λ. Ε. ) κατά την συνεδρίασή του στις 31-05-2010 προχώρησε στην αποδοχή παραιτήσεων που υποβλήθηκαν από ορισμένα μέλη του για διάφορους λόγους και στη συνέχεια σε ανασυγκρότηση του σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφοι 1 και 2 του Καταστατικού της.

Η νέα σύνθεση του Δ. Σ. έχει ως εξής :


ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟς ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΝΤΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΟΥΤΡΟΦΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ : ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ
ΜΕΛΗ :
ΚΟΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΫΦΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΗΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Για το ΔΣ/ΟΜ.Υ.Λ.Ε.


Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Γ. Γεωργακόπουλος Στ. Μπαλαμπανίδης Γ. Σπανόπουλος