Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΟΜ. Υ. Λ. Ε )

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ (ΕΤΧΥ/ΟΛΠ)
ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ
ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ (ΕΜΥ/ΟΛΠ)
________________________________________


Πειραιάς 17.12.2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρέμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον «φιλικό διακανονισμό».

Οι εργαζόμενοι των Λιμανιών συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας στο νομικό, πολιτικό και αγωνιστικό επίπεδο για την αποτροπή κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης των Λιμανιών.

Τα Λιμάνια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως ο Τουρισμός, η Ακτοπλοΐα, οι Μεταφορές, το Εισαγωγικό και Εξαγωγικό Εμπόριο και πρέπει να λειτουργούν ως Οργανισμοί Δημόσιου Χαρακτήρα, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την λειτουργία και εκμετάλλευση των λιμενικών δραστηριοτήτων.

Στα πλαίσια αυτά με συντονισμό της ΟΜ.Υ.Λ.Ε τα πρωτοβάθμια σωματεία του ΟΛΠ (Ένωση Τεχνικών & Χειριστών Υπαλλήλων ΟΛΠ, Ένωση Μονίμων & Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ και Ένωση Μονίμων Υπαλλήλων ΟΛΠ) υπέβαλαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπόμνημα-παρέμβαση σε σχέση με τον προσυμβατικό έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφορικά με το Σχέδιο Συμφωνητικού Β’ τροποποίησης, μέσω του «φιλικού διακανονισμού», της Σύμβασης Παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του ΟΛΠ στην COSCO (ΣΕΠ).

Βασικά σημεία του υπομνήματος :
Η παραβίαση Γενικών Αρχών του Ενωσιακού Δικαίου, ως προς την σύναψη της τροποποιητικής σύμβασης.
Η αναστολή καταβολής του εγγυημένου Ανταλλάγματος που οδηγεί σε παράνομες κρατικές ενισχύσεις προς την ΣΕΠ.
Η μείωση των εσόδων για τον ΟΛΠ που προκύπτει από την αναστολή καταβολής του εγγυημένου ανταλλάγματος εκ μέρους της ΣΕΠ, με περαιτέρω συνέπεια αυτής της μείωσης, αναλογικά υπολογιζόμενης, την απώλεια άμεσων δημοσίων εσόδων.

Παράλληλα οι συνδικαλιστικοί φορείς θα παρέμβουν στα αρμόδια όργανα της ΕΕ, στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, τόσο για τον «φιλικό διακανονισμό», όσο και για την εκφρασμένη πρόθεση του ΥΝΑ και του ΤΑΙΠΕΔ για πώληση του μετοχικού κεφαλαίου των ΟΛΠ και ΟΛΘ.