Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

ΨΗΦΙΣΜΑ IDC ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ IDC 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ  

Το IDC εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση του στον αγώνα των εργαζόμενων ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης – ΟΛΠ & ΟΛΘ. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ολοκληρώσει την πλήρη ιδιωτικοποίηση των δύο μεγάλων λιμανιών, η οποία ξεκίνησε στον Πειραιά το 2009 με την παραχώρηση της Προβλήτας II στην COSCO (ΣΕΠ). 

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των δημοσίων λιμανιών με όλες αυτές τις αρμοδιότητες και δημόσιες λειτουργίες που επιτελούν αλλά και την οικονομική ανάπτυξη που προσφέρουν στην ελληνική οικονομία. Οι συνέπειες για το δημόςιο  συμφέρον σε οικονομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο θα ειναι σημαντικές όχι μόνο για τους εργαζόμενους στα λιμάνια αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες και τη νησιωτική χώρα.

Σε αυτή τη φάση, η κυβέρνηση επιχειρεί να πουλήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου των ΟΛΠ-ΟΛΘ και να διαλύσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις στα λιμάνια.

Η πολιτική αυτή ειναι αποτέλεσμα της γενικότερης νεοφιλελεύθερης μνημονιακής πολιτικής που εφαρμόζεται στην Ελλάδα.

Η επιχειρούμενη ιδιωτικοπόιηση στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη είναι πανομοιότυπη με την πολιτική της Θάτσερ στη Βρετανία του ´80 με τις γνωστές ολέθριες συνέπειες για τους λιμενεργάτες και τα λιμάνια της χώρας. 

Το IDC θα στηρίξει τις παρεμβάσεις των ελληνικών συνδικάτων (ΟΜΥΛΕ & Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική δικαιοσύνη καθώς επίσης και με πανευρωπαϊκές δράσεις θα στηρίξει τους αγώνες στα ελληνικά λιμάνια.

Τενερίφη, 1 Οκτωβρίου 2014
Επικυρωμένο από τη Γεν. Συνέλευση του IDC