Πέμπτη 5 Μαρτίου 2009

Πρακτικά συνεδρίασης Ολομέλειας της Βουλής για τη σύμβαση Παραχώρησης του ΟΛΠ

Πατήστε τους συνδέσμους για να διαβάσετε τα Πρακτικά συνεδρίασης Ολομέλειας της Βουλής, , για τη σύμβαση Παραχώρησης του ΟΛΠ :
της 1ης ημέρας : http://www.parliament.gr/ergasies/showfile.asp?file=syne090303.txt
της 2ης ημέρας : http://www.parliament.gr/ergasies/showfile.asp?file=syne090304.txt
της 3ης ημέρας : http://www.parliament.gr/ergasies/showfile.asp?file=syne090305.txt