Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΜΠΟ/ΟΛΠ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.

Πειραιάς 31.08.2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ : “Αποστολή στοιχείων στην ΕΕ για τη Σύμβαση Παραχώρησης
του Σ.ΕΜΠΟ από τον ΟΛΠ στη COSCO”.

Η ΟΜ.Υ.Λ.Ε και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ έστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) απαντητικό υπόμνημα σχετικά με τη Σύμβαση Παραχώρησης του Σ.ΕΜΠΟ του ΟΛΠ στη COSCO.

Το υπόμνημα εστάλη μετά από έγγραφο αίτημα της ΕΕ σε προηγούμενη επιστολή μας και επισημαίνεται ιδιαίτερα η χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων και εγγυήσεων των δανειακών κεφαλαίων της COSCO με βάση το ν.δ. 2687/53.

Σημειώνεται ότι το υπόμνημα κατατίθεται ως επώνυμη καταγγελία των συνδικαλιστικών μας οργάνων και περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξετάσει τη θέση μας ότι οι διατάξεις του Νόμου Παραχώρησης προσκρούουν στις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου.


ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΜ. Υ. Λ. Ε
ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Λ.Π.