Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛ. ΤΥΠΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Πειραιάς, 10/03/2010ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


“Αναληθές και κατασκευασμένο με προφανείς πολιτικούς στόχους” χαρακτήρισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. δημοσίευμα της εφημερίδας “Ελεύθερος Τύπος”, σύμφωνα με το οποίο “βολεύτηκαν με έξτρα επιδόματα τρεις “πράσινοι” λιμενεργάτες
συνδικαλιστές του ΟΛΠ”.
Η Αλήθεια είναι ακριβώς αντίθετη από τα γραφόμενα στο δημοσίευμα.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εκδόσει Απόφαση βάσει του άρθρου 60 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΓΚΠ), για τους απαλλασσόμενους βάσει της εργατικής νομοθεσίας από την εργασία
τους συνδικαλιστές.

2. Η Απόφαση αυτή δεν έχει εκδοθεί!!
3. Ο ΓΚΠ ισχύει από το 2004 και όμοιες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και από προηγούμενες διοικήσεις στις 18.01.2007 και στις 5.9.2007.
4. Η εξουσιοδότηση αφορά ανώτερα διοικητικά στελέχη, τα οποία αν και είχαν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα (απόφοιτοι ΑΕΙ κ.λ.π.), δεδομένης της συνδικαλιστικής τους ιδιότητας, αποκλείσθηκαν των προαγωγών σε Διευθυντές και εξ΄ αυτού ετίθετο υπηρεσιακά θέμα προσδιορισμού του μισθού τους.
Επομένως:
(α) Το δημοσίευμα αφορά Απόφαση, η οποία δεν έχει εκδοθεί!!
(β) Όμοια ακριβώς εξουσιοδότηση έχει δοθεί από __________το Δ.Σ. και το
2007 επί προηγουμένης διοίκησης, η οποία εξέδωσε και Απόφαση χορήγησης αμοιβών.
(γ) Η εξουσιοδότηση δεν αφορά λιμενεργάτες, αλλά ανώτατα διοικητικά στελέχη, τα οποία αποκλείσθηκαν κατά τις προαγωγές διευθυντών.
(δ) Η εξουσιοδότηση εδράζεται στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία και το ΓΚΠ του ΟΛΠ.
(ε) καμμια προσωποπαγής διευθυντική θέση δεν συνεστήθη πέραν των προβλεπόμενων στον Γ.Κ.Π.
Η εφημερίδα έπεσε προφανώς θύμα κύκλων, οι οποίοι δεν αντέχουν τα νέα δεδομένα αξιοκρατίας και ανάπτυξης στον ΟΛΠ. Προκαλεί πάντως εντύπωση ότι ένα ανεύθυνο δημοσίευμα, χωρίς καμμια προσπάθεια επιβεβαίωσης από τους υπεύθυνους της εφημερίδας, προβλήθηκε πρωτοσέλιδα, αφιερώνοντας μάλιστα και το κύριο άρθρο της. Κρίμα!