Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΘΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛ. ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΤΥΠΟΥ 10/3/2010

Mε αφορμή το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου θεωρούμε υποχρέωσή μας να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας σας περί δήθεν προκλητικού ρουσφετιού προς συνδικαλιστές.

Η πραγματική αλήθεια είναι η εξής:

Στις κρίσεις για προαγωγή σε θέσεις ευθύνης (Διευθυντές) που έγιναν την 1 Μαρτίου 2010, παρόλο που κατέχουμε όλα τα τυπικά προσόντα (πτυχία AEI, χρόνια υπηρεσίας, επιμορφώσεις κ.α.), εξαιρεθήκαμε από αυτές.

Κατόπιν αυτού το ΔΣ/ΟΛΠ έδωσε εξουσιοδότηση στο Δ/ντα Σύμβουλο, να αντιμετωπίσει το θέμα με βάσει το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού (ΓΚΠ), την ίδια που είχε λάβει και ο προηγούμενος Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ.

Καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί και κανένα επίδομα δεν έχει χορηγηθεί.

Καμία προσωποπαγής θέση Διευθυντή δεν δημιουργήθηκε ούτε πρόκειται να δημιουργηθεί, γιατί κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο ΓΚΠ, αφού ήταν έξω από τις διεκδικήσεις μας.

Πιστεύουμε ότι η εφημερίδα σας έπεσε θύμα πληροφοριών κακόβουλων, οι οποίες έχουν σαν στόχο να πλήξουν το συνδικαλιστικό κίνημα του ΟΛΠ, το οποίο έδωσε και συνεχίζει να δίνει αγώνες για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και του ΟΛΠ.

Την ώρα της μάχης δεν πρόκειται να λυγίσουμε απ’ όσους θέλουν να χτυπήσουν στο πρόσωπό μας το συνδικαλιστικό κίνημα του ΟΛΠ.

Η ιστορία του καθενός δεν υπονομεύεται από κακόβουλες πληροφορίες, αλλά κρίνεται από τη στάση του και την καθημερινή του παρουσία στους θεσμούς που υπηρετεί.

Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΥΛΕ
ΑΠ. ΝΤΑΛΛΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΥ/ΟΛΠ
ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΥ /ΟΛΠ