Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
    ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
           (ΟΜ.Υ.Λ.Ε.)
Πειραιάς 05.10.2012
                                
                                                                                          
ΠΡΟΣ : Πρόεδρο και ΔΣ ΟΛΠ


ΘΕΜΑ: « Οικονομική επιχορήγηση συμβούλων»


Κύριοι,

Με την υπ’ αριθμ. 153/24.09.2012 απόφαση του ΔΣ/ΟΛΠ, στην οποία διαφώνησε ο εκπρόσωπός μας στο ΔΣ/ΟΛΠ, χορηγούνται €70.000 για υποστήριξη συμβούλων και υλικοτεχνικής υποδομής στον συντονιστή για τα Ναυπηγεία, τον οποίο διόρισε ο Πρωθυπουργός αμισθί.

Ο ΟΛΠ είναι ΑΕ του Δημοσίου εισηγμένη στο ΧΑ και δεν μπορεί να είναι χορηγός σε κάθε κρατική υποχρέωση.

Την ώρα που οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ συνεχώς υφίστανται περικοπές στους μισθούς τους δεν μπορεί ο ΟΛΠ να χορηγεί χρήματα προς τρίτους χωρίς αυτό να απορρέει από καταστατικές του υποχρεώσεις.

Ο ΟΛΠ δεν έχει καμία υποχρέωση, απεναντίας είναι αντικαταστατικό να χορηγήσει τα χρήματα αυτά.

Εάν ο ΟΛΠ θέλει να ενισχύσει το κοινωνικό του προφίλ μπορεί τα χρήματα αυτά να τα χορηγήσει στους άνεργους – απλήρωτους εργαζόμενους των Ναυπηγείων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

 


Η διοίκηση της ΟΜΥΛΕ