Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΛΠ

Στις εκλογές της Ένωσης Τεχνικών και Χειριστών Υπαλλήλων ΟΛΠ που έγιναν στις 12.2.2009, για την εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) είχαμε τα εξής αποτελέσματα :

...............ΠΑΣΚ............ΔΑΚΕ ................ΔΕ ..............ΕΑΜ
Ψηφοι........321 .............179 .................121................96
....%.........44,77%..........24,97% .........16,87% ..........13,39%
Αντιπρ.......11 .................6.....................4.................3