Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2009

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ιδιωτικοποίηση Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ

Η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μαρία-Ελένη Κοππά σήμερα 25-02-09 κατέθεσε γραπτή Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα την ιδιωτικοποίηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της προβλήτας ΙΙ του ΟΛΠ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησηςΔεδομένου ότι σύμφωνα με τη πρόσφατη διαδικασία αποκρατικοποίησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (προβλήτα ΙΙ, Πειραιώς), ο ιδιώτης επενδυτής ΑΕΑΣ (COSCO) θα απολαμβάνει:


α) Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στη βάση της συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας (αρ. 7 της Σύμβασης) που ουσιαστικά οριοθετεί μία εκτός Ελλάδας φορολογική Ελεύθερη Ζώνη στην οποία η εταιρεία μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία – ακόμα και εργοστάσιο – που δυνητικά δίνει τη δυνατότητα παροχής ευρέως φάσματος αφορολόγητων προϊόντων και υπηρεσιών.


β) Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου για όλα τα δανεικά κεφάλαια που αντλήθηκαν για τη χρηματοδότηση του έργου (αρ. 6 της Σύμβασης) ενώ ακόμα και απλοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν αυτή την επιβάρυνση στην Ελλάδα για δάνεια που συνάπτουν από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται.


γ) Επιστροφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 1676/1986) άμεσα και – μετά το πέρας 60 ημερών – έντοκα, ενώ η συνήθης πρακτική για άλλες επιχειρήσεις (αρ. 4 της Σύμβασης) – συμπεριλαμβανημένου και του ίδιου του ΟΛΠ – είναι η άτοκη επιστροφή με καθυστέρηση 2-3 χρόνων.


δ) Τυχόν συσσωρεμένες ζημιές της ΑΕΑΣ δύνανται να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη επομένων χρήσεων, χωρίς χρονικό περιορισμό (Αρ. 5 της σύμβασης), ενώ για άλλες επιχειρήσεις – συμπεριλαμβανημένου και του ίδιου του ΟΛΠ – το δικαίωμα αυτό έχει συγκεκριμένο ορίζοντα 5ετίας.


ε) Τέλος, σε αντίθεση με κάθε άλλο ιδιώτη και τον ίδιο τον ΟΛΠ, η ΑΕΑΣ εξαιρείται από οποιαδήποτε διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για χρέη προς το δημόσιο (αρ. 11). Ας σημειωθεί επίσης ότι τέτοια χρέη θα είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολο να διαπιστωθούν αφού η ΑΕΑΣ μπορεί να κρατά λογιστικά βιβλία και ισολογισμούς στο νόμισμα της χώρας από την οποία έχουν εισαχθεί τα επενδυτικά της κεφάλαια (Κίνα), που σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο πρέπει να έχει ορκωτούς λογιστές με τα προσόντα να διεξάγουν τέτοιες έρευνες.


Με δεδομένο ότι ο ΟΛΠ είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και επομένως κρίνεται η εμπιστοσύνη χιλιάδων επενδυτών στην φερεγγυότητα του ελληνικού δημοσίου, ερωτάται η Επιτροπή:


α) Γεννάται ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού, δεδομένου ότι ο Σ. ΕΜΠΟ της COSCO (προβλήτα ΙΙ) θα απολαμβάνει φοροελαφρύνσεις που δεν θα χαίρει ο Σ. ΕΜΠΟ του ΟΛΠ (προβλήτα Ι) στον ίδιο λιμένα;


β) Είναι θεμιτό μία εταιρεία , η οποία έχει βασικό μέτοχο το Κινεζικό Δημόσιο και δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή αγορά λιμενικών υπηρεσιών, να απολαμβάνει επενδυτικών προνομίων που υποσκελίζουν την ανταγωνιστικότητα οποιασδήποτε εταιρείας ελληνικών ή άλλων Ευρωπαϊκών συμφερόντων;