Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009

Εκλογές στην Ενωση Μονίμων Υπαλλήλων ΟΛΠ

Για Δ.Σ ΕΜΥ

ΠΑΣΚ.................. ΔΑΚΕ................ ΠΑΚ.................. ΔΕ

185....................... 113................... 37 ...................15

52,9% ...................32,3% ..............10,6%...............4,3%


Εδρες
6 .............................4 .......................1


Για Αντιπροσώπους ΟΜΥΛΕ

ΠΑΣΚ................... ΔΑΚΕ ................ΠΑΚ ..................ΔΕ

191 ........................100 ...................46.................... 17

54,0%..................... 28,2% ..............13,0% ................4,8%

Εδρες
7 ..............................3....................... 2