Τρίτη 21 Ιουλίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΣΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ


Η Ελπίδα Τσουρή, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νομού Χίου, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα τη δημόσια χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης υποδομής στο λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, αναφέρει:

<Με πρόσφατη ανακοίνωση της (16/07/2009), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε εν μέρει δημόσια χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης υποδομής στο λιμάνι του Πειραιά.Η Ε.Ε. ενέκρινε δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή γέφυρας πεζών και μόλων στο σταθμό επιβατών του λιμανιού του Πειραιά. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τη δημόσια χρηματοδότηση κατασκευής μόλου και την αγορά διαφόρων τύπων εξοπλισμού στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του ίδιου λιμανιού.Στην ανακοίνωση της, η Ε.Ε. αναφέρει ότι η Ελλάδα προτίθεται να χρηματοδοτήσει την κατασκευή μόλου στην αποβάθρα Ι του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και στην αγορά εξοπλισμών συνολικού κόστους 52,8 εκατ. ευρώ. Μέρος των εν λόγω υποδομών και του εξοπλισμού τίθεται στη διάθεση του ΟΛΠ. Όπως, επί λέξει, αναφέρεται, «υπόλοιπο πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης βάσει συμφωνίας παραχώρησης, από ιδιωτική επιχείρηση που επελέγη βάσει πανευρωπαϊκής ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών».Η Επιτροπή πιστεύει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ του ΟΛΠ, και ως εκ τούτου, αποφάσισε να κινήσει διαδικασία εις βάθος αξιολόγησης του θέματος.Βάσει των παραπάνωΕρωτάται ο κ. Υπουργός1. Στα έργα, για τα οποία ζητήθηκε η έγκριση δημόσιας χρηματοδότησης από την Ε.Ε., περιλαμβάνονται υποδομές και εξοπλισμός, που αφορούν και στην Προβλήτα ΙΙ (Σ.ΕΜΠΟ ΙΙ) του ΟΛΠ, η οποία έχει παραχωρηθεί στην COSCO;2. Ποιο είναι το, κατά την ανακοίνωση, «υπόλοιπο, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από ιδιωτική επιχείρηση», και ποια είναι η επιχείρηση αυτή; Παρακαλώ για την κατάθεση όλου του φακέλου της πρότασης, η οποία υποβλήθηκε, προς έγκριση, στην Ε.Ε., και αφορά στη δημόσια χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης υποδομής στο Λιμάνι του Πειραιά>.